ยินดีต้อนรับสู่ระบบ IRPC INTELLIGENT PORT SERVICE
อัตราค่าบริการสำหรับท่าเรือทั่วไป
(Tariff for BCT)
อยู่ระหว่างการปรับปรุง
อัตราค่าบริการสำหรับท่าเรือของเหลว
(Tariff for LCT)
อยู่ระหว่างการปรับปรุง
WEATHER
RAYONG
Sunrise:
Sunset:
Humidity:
°
H:°  L:°
Sunrise:
Sunset:
H:°  L:°
Sunrise:
Sunset:
H:°  L:°
     หากท่านมีคำแนะนำติชม
หรือต้องการแจ้งข้อร้องเรียน
กรุงเทพฯ
  โทร     : 02-6497-811-2
  แฟ๊กซ์  : 02-6497-814
ระยอง
 โทร      :038-611-333
            #2802
 สายตรง :038-802-612
 แฟ๊กซ์   :038-802-613
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมศุลกากร
ธนาคารกสิกร กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า
PTT GROUP PTT SHIP VETTING
 หน้าจอแสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1280 x 720,1366 x 768    
 Click วิธีแก้ปัญหาหน้าจอแสดงผลไม่สมบูรณ์